Przewóz karabinków

W Polsce obowiązuje limit energii 17J dla karabinków sportowych pneumatycznych. Karabinki nie przekraczające tego limitu nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Do wwozu karabinków w limicie oraz ich przewozu na terytorium Polski nie są wymagane żadne specjalne dokumenty. PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OGRANICZENIA W LIMICIE ENERGII KINETYCZNEJ PRZY TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM PRZEZ KRAJE SĄSIADUJĄCE (NIEMCY).